21 Ağustos 2013 Çarşamba

Prof.Dr. Ümit Atabek 1955 yılında Sinop’da doğdu. ODTÜ İBF’den lisans (1979), AÜ SBF‘den yüksek lisans (1982) ve doktora (1991) dereceleri aldı. Akademik yaşamına 1980 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nde asistan olarak başladı. 1983 yılında İtalya’da Perugia Üniversitesi, Istituto di Studi Sociali’de doktora öncesi araştırma bursuyla çalışmalarda bulundu. 1995 yılında basın-yayın tekniği alanında doçent oldu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 2001/2002 döneminde KKTC’de  Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılında Antalya  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne katıldı ve profesör oldu. Bu fakültede 2002-2009 yılları arasında da gazetecilik bölüm başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında dekanlık görevlerini yürüttü. Halen İzmir Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. İletişim alanıyla ilgili çeşitli dergilerin yayın ve hakem kurulunda yer alan Prof.Dr. Atabek SEEDI (South-Eastern European Digitization Initiative) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof.Dr. Atabek 2002-2010 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyeliği, 2007-2009 yılları arasında da Antalya Basın Akademisi Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmüştür. EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association)  üyesi olan Atabek ayrıca, RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) mesleki yeterlik çalışmalarında da danışmanlık yapmıştır. İletişim teknolojileri, iletişim araştırma yöntembilimi ve iletişim ekonomi politiği konularında çalışmaktadır.

İletişim Yüksek Lisans Ders Notları Özeti (Bu notlar, kapsanan konular için hatırlatma niteliğindedir, vize sınavı için bu konuları daha derinlemesine kavramanız ve derste tartıştığımız çerçevede özümsemeniz gerekmektedir.)
Sanat, Üniversite ve Kent (video)